CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này giải thích những loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và bảo vệ thông tin đó.

Chính sách về Quyền Riêng tư này áp dụng đối với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà Ecofriendly.vn thu thập được thông qua website do Ecofriendly.vn vận hành.  Chính sách này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản được cập nhật của Chính sách trên website hoặc gửi thư điện tử cho các thành viên trực tuyến của Ecofriendly.vn. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website sẽ được xem là bạn đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ thay đổi nào

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của chúng tôi bình thường mà không tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn trở thành thành viên của chương trình Thành viên Ecofriendly.vn Trực tuyến, bạn cần phải đăng ký: (a) họ và tên của bạn; (b) tên người dùng và mật khẩu; (c) địa chỉ thư điện tử; (d) ngày sinh; (e) địa chỉ nơi cư trú; (f) giới tính và (g) số nhận dạng cá nhân (gọi chung là “Thông tin Thành viên”) với Website.

Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý của bạn.

Website này cho phép bạn đưa các ý kiến hoặc nhận xét của bạn lên mục đánh giá sản phẩm, blog, và các chức năng khác. Xin nhớ rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ đều trở thành thông tin công cộng và bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc các thông tin khác trong lần gửi đi. Ecofriendly.vn không thể ngăn chặn việc sử dụng những thông tin đó theo cách thức mà có thể vi phạm Chính sách Bảo Mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư và sự an toàn của cá nhân bạn và không chịu trách nhiệm đối với các kết quả xảy ra từ việc đăng tải thông tin đó.

Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

– Hỗ trợ Quý khách hàng khi mua sản phẩm.

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng.

– Cung cấp cho Quý khách khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại cửa hàng và website

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong 5 năm kể từ ngày đăng ký hoặc nếu có phản hồi gì về việc lưu trữ thông tin, quý khách có thể gửi liên hệ tới chúng tôi.

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra ngoài.